De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is in 2002 ingevoerd. De overheid heeft de Wet verbetering poortwachter ingevoerd met als doel het terugdringen van het grote aantal WAO’ers en de instroom hiervan.

De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat bij (langdurig) ziekteverzuim vanaf de 1e ziektedag wordt begonnen met actieve begeleiding van de werknemer. Het doel hiervan moet zijn een snelle terugkeer in het arbeidsproces.
In de tijd dat een werknemer arbeidsongeschikt is en onder contract staat van een werkgever is de werkgever verplicht het loon door te betalen en verplichte acties uit de Wet verbetering poortwachter uit te voeren. Dit voor een periode van twee jaar of tot het arbeidscontract afloopt.

Consult bedrijfsarts

Bedrijfsarts eerste consult

Bedrijfsarts vervolgconsult (na eerste consult)

Bedrijfsarts consult inclusief probleemanalyse

€ 190,-
 


Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een werknemer zich terecht heeft ziek gemeld. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Hiervoor moet hij dus de bedrijfsarts inschakelen. Die oordeelt dan of de werknemer ziek is of niet en welke werkzaamheden wel en niet kunnen worden uitgevoerd. Ook kan de bedrijfsarts adviseren omtrent de juiste behandelingen en eventueel verwijzen. En dat kan de werknemer helpen bij het herstel en bij de hervatting van het werk. Bij het 1ste consult zal de bedrijfsarts uitgebreid de tijd nemen om te inventariseren wat de klachten zijn en wat er nodig is om de werknemer op een gezonde manier te re-integreren.
€ 160,-
 


Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een werknemer zich terecht heeft ziek gemeld. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Hiervoor moet hij dus de bedrijfsarts inschakelen. Die oordeelt dan of de werknemer ziek is of niet. Daarnaast kan de bedrijfsarts bij ziekte en verzuim aangeven wat een werknemer nog verantwoord kan doen. En dat kan de werknemer helpen bij het herstel en bij de hervatting van het werk.

€ 245,-
 


Is een werknemer ziek en dreigt er langdurig verzuim, dan is de werkgever verplicht een probleemanalyse op te laten stellen.
Een probleemanalyse wordt opgesteld door een bedrijfsarts, dit gebeurt uiterlijk in de zesde ziekteweek. De probleemanalyse
moet in het re-integratiedossier worden opgenomen.

Bedrijfsarts consult inclusief FML

Bedrijfsarts consult inclusief actueel oordeel

€ 290,-
 


Bij langdurige ziekte worden de beperkingen en mogelijkheden door de bedrijfsarts vastgelegd in de FML. Aan de hand van dit document kan bijvoorbeeld een arbeidsdeskundigonderzoek worden ingezet om te bekijken of de werknemer bij de eigen of andere werkgever (spoor 2) kan re-integreren.

€ 190,-


Als de werknemer ruim anderhalf jaar ziek is (78 weken) kan hij een WIA-aanvraag indienen. Om te kunnen beoordelen of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering moet het UWV beschikken over dit actuele oordeel.

In dit document geeft de bedrijfsarts aan wat de belastbaarheid van de werknemer is op dit moment. Ook zal de bedrijfsarts een prognose geven van de arbeidsmogelijkheden en beperkingen van de werknemer.

Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.