De Verzuimarts


Zodra je een medewerker registreert in het dossiersysteem 'De Verzuimarts', hebben we contact met de medewerker. Na een aantal korte vragen is er telefonisch overleg met de arts (de verzuimarts) en die beoordeelt of bezoek aan een fysiek spreekuur van toegevoegde waarde is. 

13e week Werkhervattingstoets spoor 1


Naast de medische beoordeling helpt een arbeidsdeskundige toets de zaak vooruit. De arbeidsdeskundige vertaalt de medische informatie naar een praktische toepassing op de werkvloer. Zo wordt al direct invulling gegeven aan re-integratie spoor 1. Hoe eerder hier mee begonnen hoe beter! 

Binnen 72 uur een spreekuur


De verzuimarts voert binnen 72 uur een triage uit en onderzoekt welke beperkingen, verhinderingen en belemmeringen er zijn en hoe die zo zorgvuldig mogelijk opgelost kunnen worden. We werken direct aan herstel en beter maken.

26e week en verder, maatwerk


Als het reintegratie proces langer dan een half jaar duurt wordt de WIA dreiging al reëel. U heeft al een goed dossier opgebouwd via bovengenoemde stappen. Nu kunt u samen met een van de specialisten de strategie naar de toekomst bepalen. Dit is altijd maatwerk.

Tussen 3 en 6 weken een probleemanalyse


De bedrijfsarts gaat met de triage van de verzuimarts in overleg met de medewerker en de werkgever om de probleemanalyse op te stellen. Hiermee borgen we zowel het medische dossier als het UWV dossier. De bedrijfsarts adviseert verder en houdt de vinger aan de pols over de voortgang van de re-integratie.

Spoor 1, 2 en 3


Hoe sneller de keuze voor spoor 1,2 of 3 gemaakt wordt, hoe groter de kans op een succesvolle terugkeer op de werkvloer. Van uitstel komt afstel. Vandaar dat we intensief overleggen over de strategie rond de eerstejaarsevaluatie, hier kijken we juist naar de stand van zaken na 2 jaar. Die fase heeft namelijk de meeste impact.